Добре дошли

Добре дошли на сайта на КАТЕДРА РЕГИОНАЛНА И ПОЛИТИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ, Геолого-географски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“

mapKатедра РЕГИОНАЛНА И ПОЛИТИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ е наследник на вековна традиция, завещана ни от няколко поколения български учени, сред които изпъкват имената на Анастас Иширков, Васил Кънчов, Стою Шишков, Жеко Радев, Йордан Захариев, Жеко Чанков, Павел Делирадев, Крум Дрончилов, Иван Батаклиев, Христо Вакарелски, Анастас Бешков, Гунчо Гунчев, Анастас Тотев, Димитър Яранов. Тяхното научно творчество поставя основите на траен изследователски интерес в областта на обществената география и създава благоприятни предпоставки за изграждането на обективни представи за света и мястото на България в него. Родоначалник на географското образование в СУ „Св. Климент Охридски“ е академик Анастас Иширков“.

Катедрата е основана през 1999 г. Преди това по-голямата част от преподавателите и специалистите в нея са членове на катедрите Социално-икономическа география и География на населението и селищата.

Научна дейност

SaОТ ОСНОВАВАНЕТО НА КАТЕДРА „РЕГИОНАЛНА И ПОЛИТИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ“ ПРЕЗ 1999 г. НЕЙНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СА АВТОРИ И СЪАВТОРИ НА НАД 10 ЗНАЧИМИ НАУЧНИ МОНОГРАФИИ, БЛИЗО 15 УНИВЕРСИТЕТСКИ УЧЕБНИКА И УЧЕБНИ ПОСОБИЯ, ОКОЛО 20 УЧЕБНИКА ЗА СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ, НАД 300 СТУДИИ И СТАТИИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ.

Още…

Направления

napravleniqПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ КАТЕДРА „РЕГИОНАЛНА И ПОЛИТИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ“ УЧАСТВАТ В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ОТ ФАКУЛТЕТНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:
География
Туризъм
Регионално развитие и политика

Още…


Контакти

1504 София, бул. „Цар Освободител“ 15;

телефон: (+359 2) 9308 385;

факс: (+359 2) 9446 487
По-голяма карта