Научни събития

  • Конференция – Регионална устойчивост в условията на глобална несигурност 01-02 юни 2023