доц. д-р Косьо Стойчев


доц. д-р Косьо Стойчев
Ръководител катедра

Икономическа и социална география
Регионално развитие и политика

 

Блог

 

Данни за контакт:
Email: k_stoychev@mail.bg
tel:02/9308 282, 0878 482 461

 

 

Позиция:
Доцент, доктор по икономическа и социална география
каб. 259