Състав

 

проф. д-р Марин Русев

Ръководител катедра (2008-2016)
Политическа география, 

Регионална география

Икономическа и социална география

 

Личен сайт

 

Данни за контакт:
rusevm@abv.bg
029308419; 0888 247942; 0896645099

 

Позиция:
Професор, доктор – кабинет 266 A

доц. д-р Косьо Стойчев
Ръководител катедра

Икономическа и социална география
Регионално развитие и политика

Локализационен анализ

Блог

Данни за контакт:
Email: k_stoychev@gea.uni-sofia.bg
tel: 02/9308 282

Позиция:
Доцент, доктор по икономическа и социална география
каб. 259

Председател на УС на Българската асоциация за регионална наука (БАРИ)Българската секция на ERSA в Европа


проф. д-р Петър Стоянов
Регионална география,
Икономическа и социална география
Регионално развитие и политика

 

 

Данни за контакт:
stoyanov@gea.uni-sofia.bg

 

 

 

 

Позиция:
Проф. д-р, каб. 266 А

 

доц. д-р Николай Попов
Политическа география,
Регионална география

Личен блог

 

 

Данни за контакт:
sedem_azzurri@abv.bg

 

 

 

 

Позиция:
Главен асистент, д-р, каб. 259

no-pic

 

ас. д-р Павлинка Владимирова
Подробно описание,
……

 

 

 

Данни за контакт:
….

 

 

 

 

Позиция:
….

stamenkov

 

гл. ас. д-р Ивайло Стаменков
Подробно описание,
……

 

 

 

Данни за контакт:
….

 

 

 

 

Позиция:
….