Category Archives: Uncategorized

доц. д-р Косьо Стойчев

доц. д-р Косьо Стойчев
Ръководител катедра

Икономическа и социална география
Регионално развитие и политика

Локализационен анализ

Блог

Данни за контакт:
Email: k_stoychev@gea.uni-sofia.bg
tel: 02/9308 282

Позиция:
Доцент, доктор по икономическа и социална география
каб. 259

Председател на УС на Българската асоциация за регионална наука (БАРИ)Българската секция на ERSA в Европа