доц. д-р Калин Йосифов

 

 

   
доц. д-р Калин Йосифов
Политология,
Нова и най-нова история
на България, Етнология;
Електорална география
   20130417_153342

Данни за контакт:
kalin.yosifov@abv.bg

Позиция:
доцент, д-р каб. 266А

Преподавани курсове:
Етнически общности;
Етнология;
Етнография (МП);
Нова и най-нова история на България;
Стопанска история;
Поведенческа и електорална география (МП)

По-важни публикации:

Монографии и книги
Йосифов, К. Тоталитарното насилие в българското село /1944-1951/ и последиците за България. У. И. “СУ “С. Кл. Охридски”” /Текстът е преработен и допълнен/. София, 2003. ISBN 954-07-1828-7.
Йосифов, К. Тоталитаризмът в българското село /хроника на насилието/. У. И. “СУ “Св. Кл. Охридски” . София, 1999. ISBN 954-07-1346-3.
Йосифов, К. Седмо и шесто  велико народно събрание. Политико-исторически и политико-географски анализ. У. И.  „Св. Кл. Охридски”, София, 2012. ISBN 978-954-07-3287-9.
Йосифов, К. – съставител, Сборник “Началото / СДС – политически обзор и хронология/”- Президентска библиотека. Фондация “Д-р Желю Желев”, София, 2008. ISBN 978-954-91142-5-6.
Йосифов, К. – съставител Сборник “110 години град Фердинанд и мястото му в българския Северозапад”, посветена на 110 годишнината от обявяването на Кутловица за град с името Фердинанд, София, 2006. ISBN 10:954-9966-15-1, ISBN 13:978-954-9966-15-2.
Йосифов, К. Съставителство в сборник (том) с кореспонденция на проф. Иван Дуйчев – 450 писма на английски, френски, немски и руски език. ЦСВП. (предвидено за отпечатване, ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев”)

Студии
Йосифов, К. Необходима ли е промяна на държавния модел: електорални, политически и институционални казуси. Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, ГГФ, София 2016 т.108, кн.2,  стр. 287-305.
В сп. Геополитика & геостратегия, кн. 4, 2015, с.164 – 181;
Онлайн публикация – http://www.omda.bg/uploaded_files/files/articles/studia_neobhodima_li_e_promiana_na_darjavnia_model-1__1430518556.pdf. ISBN 978-954-9719-81-9,  41.с.

Статии

Йосифов, К. Президентски избори 2006. Сборник „География и приятели“ в чест на 60 годишнината на проф. д-р Веселин Бояджиев… Издателство “Парадигма“ 2016, с.301-307.
Йосифов, К. Референдумът – 27.01.2013. Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, ГГФ, София 2016 т.108, кн.2,  стр. 305-317.
Йосифов, К. От парламентарни избори (12.05.2013) към нов изборен кодекс. Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, ГГФ, том 107, кн.2, стр.237-246.
Йосифов, К. Политемигранта родолюбец. Биографичен сборник. Моят живот  – изповед на един прокуден българин. Издателство Логос, 2012. София, 2012,193-195.
Йосифов, К. Сравнителен географски анализ на състава на Шестото и Седмото Велики народни събрания. В Сп. Геополитика & геостратегия, кн. 5, София, 2011, стр. 29-40.
Yosifov, K. Agriculture in Bulgaria Strategic perspectives and reality. Global Change, Sofia, 2009. р. 221-227.
Йосифов, К. Комунистическото насилие в земеделското стопанство на България след 9.ІХ.1944 г. – сборник “Памет за утре – Международно осъждане на комунизма”, София, 2004, с. 210-218.
Йосифов, К. Дейността на държавна сигурност в българското село след 9 септември 1944 г. –  София, Сп. Демократически преглед, есен/зима, кн. 41/42, София, 1999, с. 358-369.
Йосифов, К. Организирана земеделска борба. Сборник „100 години национален катарзис. 1899-1999”, съставител Жекова, В. София, 1999, с. 152.
Йосифов, К. Губернатори, губернаторчета… Тоталитаризмът в българското село /1944-1958/ – София. сп. Избор, София, 1991, с  84-91.

Научни доклади

Йосифов, К. Избори за членове на Европейския парламент от Република България – 25 май 2014 г. Годишна научна конференция на ГГФ – гр. Созопол 19.09.2015 (под печат). 2015.
Йосифов, К. Регионът на град Монтана – минало, настояще, бъдеще и електорални нагласи Юбилеен сборник посветен на проф. д-р. Петър Славейков. стр.123-130, 2018.
Йосифов, К. Народните представители в Шестото и Седмото Велико народно събрание от Монтанска област. Сборник с доклади и съобщения от национална научна конференция „Монтана – мост на цивилизации” (9-10.06.2011), Издателство Тангра Тан Нак Ра, София, 2013, 133-144.
Йосифов, К. Изграждане на тоталитарни органи на държавна власт във Фердинанд  1944-1945 – юбилеен сборник по случай 110 г. от обявяването на гр. Фердинанд, 2006, с. 129-137.
Yosifov, K. Agriculture in Bulgaria between Communism and Globalism. Collection – The Countryside and Eurointegration  – the Bulgarian Case. Sofia, 2005. с. 150-159.
Йосифов, К. Парламентарни уроци /дейността на Александър Стамболийски в V ВНС/ – сборник 120 години от рождението на Александър Стамболийски. – Доклади от тематичната конференция, организирана от БЗНС – Народен съюз с помощта на фондация “Ханс Зайдел” и фондация “ХХІ век – Стара Загора”, 1999, с. 66-71.

Рецензии, предговори и уводи на книги
Йосифов, К.
 Рецензия на книгата “История на комунизма в България” – том І и том ІІ, Автор проф. Диню Шарланов, изд. Сиела, София, 2009.
Йосифов, К. Рецензия и предговор на книгата “Кметовете на град Монтана”. Автор Йордан Герасимов. Фабер, 2008.
Йосифов, К. Предговор (встъпителни думи) на сборника “Началото – СДС политически обзор и хронология”,  Фондация „Д-р Желю Желев”, 2008.
Йосифов, К. Увод на сборника “110 години град Фердинанд и мястото му в българския Северозапад”. Монтана, 2006.

Научно-популярни статии, написани въз основа на документи и източници от архивите, както и други представени за сведение
Йосифов, К.
 Българската комунистическа партия и земеделското стопанство –последствията за България, в. Прелом, бр. 29, 27.11.2007 г.
Йосифов, К. Българската комунистическа партия и земеделското стопанство –последствията за България, в. Прелом, бр. 30, 4.12.2007.
Йосифов, К. Желязна по ленински, в. Век 21, бр. 16, год. 4.
Йосифов, К. Организирана земеделска борба, в. Век 21, бр. 15, год. 4.
Йосифов, К. За тия случаи е уведомено своевременно, в. Век 21, бр. 31, год. 3.
Йосифов, К. Спомени за масовизацията, в. Век 21, бр. 35, год.1.
Йосифов, К. Ти си стар човек, имот не ти трябва, в. Демокрация, 13.10.1992, бр. 244 /820/.
Йосифов, К. Организирана съпротива, в. Земеделско знаме, 15.09.1992.
Йосифов, К. Когато се утвърждаваше колхозният строй, в. Земеделско знаме, 31.08.1992, бр. 168.
Йосифов, К.  Отговор по болшевишки, в. Демокрация, 28.07.1992, бр. 178 /754/.
Йосифов, К.  Когато тоталитаризмът прохождаше, в. Земеделско знаме, 26.02.1991, бр. 42.
Йосифов, К. ТКЗС ли?!, в. Земеделско знаме, 14.01.1991, бр. 9.
„Д” Йосифов, К.,
 Списък дълъг цели … 45 години, в. Демокрация, г. І, бр. 247, 07.12.1990 г.
Йосифов, К. Параграф 4 – един уникален законодателен абсурд, в. Монт прес, бр. 24/1997 г.,
Йосифов, К. „Необмислен параграф ощетява собственици”, в. „24 часа”, 28.ІІІ.1997 г.
Малин Капинов – Йосифов, К., Наследниците на доктор Франкенщайн, в. Земеделско знаме, бр. 164, 16.07.1993.
Йосифов, К. Морални критерии ще определят пазара на труда, в. Подкрепа, 2.12.1992, бр. 282 /388/.
Йосифов, К. Информацията – начин на употреба, в. Земеделско знаме, 13.10.1992, бр. 199.
Йосифов, К. Историо мила…, в. Литературен форум, 22-28.01.1992, бр. 3.
Йосифов, К. Свещена и неприкосновена, в. Земеделско знаме, 21.12.1991, бр. 214/290/.
Йосифов, К. За жертвеника, неудобните и още нещо…, в. Литературен форум, 3-9.12.1991, бр. 49.
Малин Капинов – Йосифов, К. Политически епиграми, в. Нов ден, бр. 84, 21-28.11.1991 г.
Малин Капинов – Йосифов, К. Политически епиграми, в. Либерален конгрес, г. І, бр. 10, 30.09 – 07.10.1991 г.
Йосифов, К. Политически епиграми, в. Пряпорец, бр. 4, 2.11.1990 г.
Йосифов, К. И преди, и сега…, в. Земеделско знаме, 11.05.1991, бр. 94.
Йосифов, К. И преди, и сега…, в. Земеделско знаме, 06.07.1991, бр. 133.
Йосифов, К. Панаир на абсурда, в. Земеделско знаме, 12.01.1991, бр. 8.
Йосифов, К. Собственикът идва за нивата си, в. Земеделско знаме, 29.11.1990, бр. 244.
Йосифов, К. Да отговори на всичко с великолепие и величие …, в. Студентска трибуна, 29.03.1977 г.
Малин Йосифов – Йосифов, К. 1001 писмо, в. Стършел, 28.ІІ.997 г.
„Алф” – Йосифов, К. Политическа епиграма, нацията е в безОПАСТНОСТ, в. Ранно утро, 28.VІ.1993, с. 7.
Йосифов, К.  Когато те ухапе … професор, в. Подкрепа, 16.04.1992, с. 3.
Йосифов, К. На ползу роду или … след мен потоп, в. Земеделско знаме, 16.08.1990, бр. 170.
Малин Капинов – Йосифов, К. В помощ на политолога Пламен Николов, в. Демокрация, г. І, бр. 116, 05.07.1990 г.
Йосифов, К. По подтик вътрешен от прадядо на внук (интервю), в. Земеделско знаме, бр. 45, 24.02.1988 г.
Йосифов, К.  Епиграми, в. Трезвеност, бр. 2, 01.06.1977 г.
Йосифов, К. Да покаже колко уважава и почита  това прехождение…, в. Земеделско знаме, бр. 21, 28.01.1978 г.