Състав

проф. д-р Марин Русев
Ръководител катедра (2008-2016)
Политическа география,
Регионална география,
Икономическа и социална география.

Личен сайт
Данни за контакт:
rusevm@abv.bg
0888 247942
Позиция:
Професор, доктор – кабинет 266 A

доц. д-р Косьо Стойчев
Ръководител катедра
Икономическа и социална география,
Регионално развитие и политика,

Локализационен анализ.
Блог
Данни за контакт:
k_stoychev@gea.uni-sofia.bg
02/9308 282
Позиция:
Доцент, доктор по икономическа и социална география – кабинет 259


доц. д-р Николай Попов
Политическа география,
Регионална география.
Данни за контакт:
sedem_azzurri@abv.bg
Позиция:
Доцент, доктор – кабинет 259


stamenkov

гл. ас. д-р Ивайло Стаменков
Политическа география,
……
Данни за контакт:

Позиция:
Главен асистент, доктор – кабинет 266 Б

гл. ас. д-р Павлинка Владимирова
Политическа география,
Електорална география
.
Данни за контакт:
pavlinkaivanova@gbg.bg
Позиция:
Главен асистент, доктор – кабинет 259


гл. ас. д-р Христо Доков
Регионална география,
Икономическа и социална география,
Регионално развитие и политика.
Данни за контакт:

Позиция:
Главен асистент, доктор – кабинет 259


гл. ас. д-р Миглена Клисарова
Политическа география,
……
Данни за контакт:
….
Позиция:
Главен асистент, доктор – кабинет 266 А

гл. ас. д-р Кристиян Луканов
Политическа география, геополитика и геостратегия
……

Данни за контакт:
k.lukanov@gea.uni-sofia.bg
0889137413
Позиция:
Асистент, доктор – кабинет 266 Б
….


Станислава Стоянова
Подробно описание,
……
Данни за контакт:
….
Позиция:
….

проф. д-р Петър Стоянов (пенсиониран)
Регионална география,
Икономическа и социална география
Регионално развитие и политика
Данни за контакт:
stoyanov@gea.uni-sofia.bg
Позиция:
Професор, доктор – кабинет 266 А