Dedicated to

Стефан Димитров – Шерифа

През 2008 г. ни напусна завинаги уважаван колега и скъп приятел –
Стефан Димитров. На университета и университетската география той отдаде по-голямата част от своя съзнателен живот – 34 години!
Стефан Димитров притежаваше големи познания в много области на науката, които беше готов да сподели с всеки свой събеседник. Отличаваше се с дарбата на увлекателен разказвач. Неговият интелект придаваше особен чар на всяка компания, независимо от ранг и възраст. Стефан Димитров беше един от най-добрите познавачи по история и география на населението и селищата в България. Имаше рядко срещани енциклопедични познания за народите и страните в света. Беше истински специалист по картография и топонимика. Забележителните му познания и умения оставиха трайна следа в трудове като „Икономическа и социална география на арабските страни” (1985), „Страните в света” (2001-2008), „Светът – карти, имена, числа. Справочник по страни” (2007). Професионалните му познания и умения придаваха допълнително качество в много учебници, монографии и статии на известни български географи. Университетската общност, многобройните му приятели и всички, които познаваха Стефан Димитров, загубиха един високо ерудиран човек, професионален географ, увлекателен събеседник и всеотдаен приятел.

Нарцис Гъдев

 

Из творчеството на един забележителен интелект : Паметен сборник

Сборникът е в памет на незабравимия колега гл. ас. д-р Нарцис Тодоров Гъдев по повод петата годишнина от неговата ранна смърт. представени са по-важните му научни трудове в областта на обществената география, както и значими фрагменти от неговия съзнателен живот и духовно творчество.

 

На десет години реших че ще стана художник
Рисувах, рисувах, рисувах и спрях…
на петнадесет години реших, че ще стана писател
Писах, писах, писах и спрях…
На двадесет години реших, че ще стана певец
Пях, пях, пях и спрях…
На двадесет и пет години реших, че ще стана учен
Откривах, откривах, откривах и спрях…
На същата възраст реших, че ще стана любовник
Любих, любих, любих и спрях…
На тридесет години реших, че няма да стана нищо и ми олекна
Живях, живях, живях и умрях
1997 Нарцис Гъдев