Dr. Kalin Yosifov

   
доц. д-р Калин Йосифов
Политология,
Нова и най-нова история
на България, Етнология
   11

 

Данни за контакт:

kalin.yosifov@abv.bg

Позиция:

доцент, д-р каб. 266А

Преподавани курсове:

Етнически общности, Нова и най-нова история на БългарияБългария и проблемите за нейната национална сигурностПолитически партии и движения в България в периода 1878 -1918 г.История на България

По-важни публикации:

Монографии и сборници

Йосифов, К., Началото /СДС – политически обзор и хронология/ – съставителЙосифов, К., (2006) Сборник “110 години град Фердинанд и мястото му в българския Северозапад”, посветена на 110 годишнината от обявяването на Кутловица за град с името Фердинанд. – съставителЙосифов, К., (2003). Тоталитарното насилие в българското село /1944-1951/ и последиците за България. г. Издателство “СУ “С. Кл. Охридски”” /Второ допълнено и преработено издание/Йосифов, К., (1999). Тоталитаризмът в българското село /хроника на насилието/, изд. “СУ “Св. Кл. Охридски””

Научни статии

Yosifov, K. (под печат) Global Changes 2008. Agriculture in Buigaria Strategic perspectives and reality. Йосифов, К., (под печат) Предговор (встъпителни думи) към сборника “Началото” Йосифов, К., Предговор към книгата “Кметовете на град Монтана” Йосифов, К., (под печат) (2006) Тоталитарни органи на държавна власт във Фердинанд 1944-1945 – юбилеен сборник по случай 110 г. от обявяването на гр. Фердинанд. Йосифов, К., (2006) Увод към сборника “110 години град Фердинанд и мястото му в българския Северозапад”Yosifov, K. (2005) Agriculture in Bulgaria between Communism and Globalism. – In: The Countryside and Eurointegration – the Bulgarian Case. Sofia, (с. 146-154)Йосифов, К., (2004) Комунистическото насилие в земеделското стопанство на България след 9.ІХ.1944 г. – сборник “Памет за утре – Международно осъждане на комунизма”, София,Йосифов, К., (2002) Автореферат “Тоталитарното насилие в българското село /1944-1951/ и последиците за България” на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по специалност “политология” шифър 051102Йосифов, К., (1999) Парламентарни уроци /дейността на Александър Стамболийски в V ВНС/ – В: Сборник 120 години от рождението на Александър Стамболийски. – Доклади от тематичната конференция, организирана от БЗНС – Народен съюз с помощта на фондация “Ханс Зайдел” и фондация “ХХІ век – Стара Загора”, 26.02. (с. 66-70)Йосифов, К., (1999) . Дейността на държавна сигурност в българското село след 9 септември 1944 г. – Демократически преглед, есен/зима, кн. 41/42. (с. 358-368). Йосифов, К., 1991, Губернатори, губернаторчета… Тоталитаризмът в българското село /1944-1958/ – сп. Избор, 3, София, (с. 84-91).

Статии в периодичния печат

Йосифов, К., (1992) Желязна по ленински. – Век 21, бр. 16, год. 4. Йосифов, К., (1992) Организирана земеделска борба. – Век 21, бр. 15, год. 4.Йосифов, К., (1992) Морални критерии ще определят пазара на труда. – Подкрепа, 2.12., бр. 282 /388/.Йосифов, К., (1992) Ти си стар човек, имот не ти трябва… – Демокрация, 13.10., бр. 244 /820/. Йосифов, К., (1992) Информацията – начин на употреба. – Земеделско знаме, 13.10. бр. 199.. Йосифов, К., (1992) Организирана съпротива. – Земеделско знаме, 15.09. Йосифов, К., (1992) Когато се утвърждаваше колхозният строй.- Земеделско знаме, 31.08., бр. 168. Йосифов, К., (1992) Отговор по болшевишки. – Демокрация, 28.07., бр. 178 /754/. Йосифов, К., (1992) Историйо мила… – Литературен форум, 22-28.01., бр. 3. Йосифов, К., (1991) Свещена и неприкосновена. – Земеделско знаме, 21.12., бр. 214/290/. Йосифов, К., (1991) За жертвеника, неудобните и още нещо… – Литературен форум, 3-9.12., бр. 49. Йосифов, К., (1991) И преди, и сега… – Земеделско знаме, 11.05., бр. 94. Йосифов, К., (1991) Когато тоталитаризмът прохождаше. – Земеделско знаме, 26.02. бр. 42. Йосифов, К., (1991) ТКЗС ли?! – Земеделско знаме, 14.01., бр. 9. Йосифов, К., (1991) Панаир на абсурда. – Земеделско знаме, 12.01., бр. 8. Йосифов, К., (1990) Собственикът идва за нивата си. – Земеделско знаме, 29.11., бр. 244. Йосифов, К., (1990) На ползу роду или … след мен потоп. – Земеделско знаме, 16.08., бр. 170. Йосифов, К., (1990) Спомени за масовизацията. – Век 21, бр. 35, год.1.